ZAVOLÁME VÁM!
Call back
Řešení pro znečištění vzduchu

Řešení pro znečištění vzduchu

Věděli jste to?

U lidí, kteří bydlí v místech s vysokou úrovní znečišťujících látek v ovzduší, je o 20 % vyšší riziko úmrtí způsobeného rakovinou plic než u lidí žijících v méně znečištěných oblastech.

U lidí, kteří bydlí v místech s vysokou úrovní znečišťujících látek v ovzduší, je o 20 % vyšší riziko úmrtí způsobeného rakovinou plic než u lidí žijících v méně znečištěných oblastech.

Znečištění venkovního vzduchu zabije po celém světě každoročně více než 3,5 milionu lidí.

Znečištění venkovního vzduchu zabije po celém světě každoročně více než 3,5 milionu lidí.

Z toho asi 50 % připadá na silniční dopravu.

Z toho asi 50 % připadá na silniční dopravu.

Přes 1 milion lidí ročně zemře na chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), která je důsledkem působení takového znečištění vnitřního vzduchu.

Přes 1 milion lidí ročně zemře na chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), která je důsledkem působení takového znečištění vnitřního vzduchu.

Odhadem každý den vdechnete 20 000 litrů vzduchu. Čím je tedy vzduch špinavější, tím více nebezpečných chemikálií dostaneme do svých plic.

Odhadem každý den vdechnete 20 000 litrů vzduchu. Čím je tedy vzduch špinavější, tím více nebezpečných chemikálií dostaneme do svých plic.

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví

Vdechované látky znečišťující ovzduší mají závažný dopad na lidské zdraví, s nepříznivým vlivem na plíce a dýchací cesty; kromě toho se vstřebávají i do krve, a šíří se tak po celém těle.

Látky znečišťující ovzduší jsou tvořeny plynnými kontaminanty, pachy a prachem, výpary, mlhou a kouřem. Jejich koncentrace v městských oblastech a v jejich okolí zapříčiňuje závažné znečištění prostředí.

Hlavními zdroji znečištění ovzduší vyvolaného člověkem jsou výroba energie, doprava a odvětví využívající velké množství energetických zdrojů. V závislosti na jejich zdroji a interakci s jinými složkami vzduchu mohou mít různé chemické složení a různé dopady na zdraví. Dalším významným zdrojem znečištění ovzduší jsou požáry, které mohou vést k závažným problémům, pokud je kouř delší dobu vdechován.

Vzduch, který dýcháte, ovlivňuje všechny části vašeho těla. Vdechnutí toxického vzduchu může ihned způsobit dušnost a podráždění nosu a krku. Lidé, kteří trpí alergiemi a astmatem, jsou na tyto problémy obzvláště citliví. Vedle toho může znečištění dále zhoršit již existující zdravotní problémy u chronicky nemocných a starších osob. Některé toxické chemikálie mohou být ještě nebezpečnější. Dlouhodobá expozice může způsobit rakovinu, vrozené vady, poškození nervů, poškození plic atd.

Naštěstí je řešení nízké kvality vnitřního průmyslového vzduchu vlastně docela jednoduché. Problém znečištění venkovního vzduchu je komplexní, ale každý může k řešení přispět, byť v maličkostech. V konečném důsledku je na nás všech, abychom zajistili, že vzduch, který dýcháme, bude zdravý pro všechny.
Pomocí čističky vzduchu v interiéru odstraníte přes 99,97 % škodlivých znečišťujících látek. Účinný systém čištění vzduchu dokáže eliminovat kontaminanty o velikosti 0,3 mikronů, což vede k lepšímu zdraví a výraznému snížení zdravotních rizik.

BĚŽNÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY V OVZDUŠÍ

BAKTERIE A VIRY

BAKTERIE A VIRY

POLÉTAVÝ PRACH

POLÉTAVÝ PRACH

PYL

PYL

ROZTOČI Z NÁBYTKU A KOBERCŮ

ROZTOČI Z NÁBYTKU A KOBERCŮ

ZVÍŘECÍ LUPY

ZVÍŘECÍ LUPY

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY Z VĚTRÁNÍ

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY Z VĚTRÁNÍ

TABÁKOVÝ KOUŘ A JINÉ NEPŘÍJEMNÉ PACHY

TABÁKOVÝ KOUŘ A JINÉ NEPŘÍJEMNÉ PACHY

CHEMIKÁLIE

CHEMIKÁLIE

Několik tipů, jak udržet čistý a zdravý vnitřní vzduch

Pokojové rostliny

Pokojové rostliny

Hloubkové vysávání

Hloubkové vysávání

Používejte biologické čisticí prostředky pro čištění povrchů

Používejte biologické čisticí prostředky pro čištění povrchů

Používejte čističku vzduchu

Používejte čističku vzduchu

Starejte se o své domácí mazlíčky

Starejte se o své domácí mazlíčky

Starejte se o vlhkost u sebe doma

Starejte se o vlhkost u sebe doma

Nekuřte uvnitř

Nekuřte uvnitř

Často si myjte vlasy a měňte ložní prádlo

Často si myjte vlasy a měňte ložní prádlo

register and win

Konzultace zdarma

Sjednejte si s námi konzultaci, pomůžeme najít vaše osobní.

Získejte ukázku
register and win

Test zdravé domácnosti

Vyzkoušejte a zjistěte,
jak zdravý váš dům je.

Ověřte
register and win

Servis

Zákaznický servis.

Ověřte