29.03.2017

Atsevišķu gaisa piesārņojumu ietekme uz veselību

PM – suspendētās cietās daļiņas no putekļiem, izgarojumiem, dūmakas un dūmiem. Īstermiņa ietekme var saasināt sirds vai plaušu slimības un izsaukt elpošanas problēmas. Ilgākā laikā periodā var izraisīt sirds un plaušu saslimšanas, reizēm arī priekšlaicīgu nāvi.

Sēra dioksīds (SO2) – gaisā rodas tāpēc, ka pieaug fosīlās degvielas dedzināšana. Tas var oksidēties, veidojot sērskābes miglu, kas var saasināt astmu un radīt elpošanas grūtības. Tas var veicināt arī citu vielu ietekmi uz veselību.

Oglekļa oksīds (CO) – izdalījumi, kas rodas sadegot degvielai transporta līdzekļos un motoros. Samazina ķermenī esošo orgānu un audu apgādi ar skābekli; saasina sirds saslimšanas, kuru rezultātā rodas sāpes krūtīs un citi simptomi.

Ozons (O3) – sekundārais piesārņojums, kas rodas gaistošu organisko savienojumu (VOCs) un Nox ķīmiskās reakcijas rezultātā saules gaismā. Šis piesārņojums samazina plaušu funkcijas un rada elpceļu saslimšanas, piemēram, klepu un elpas trūkumu, kā arī veicina astmas un citu plaušu saslimšanu veidošanos.

Svins (Pb) - lietuves (metālapstrādes rūpnīcas) un citas metālrūpniecības nozares; bendzīna ar svina piejaukumu sadegšana iekšdedzes dzinējos; atkritumu dedzināšanas iekārtas (atkritumu dedzinātāji) un bateriju ražošana. Svins kaitē attīstīties nervu sistēmai, izraisot IQ pazemināsanos un ietekmē mācīšanās spējas, un atmiņu bērniem. Svinam arī ir ietekme uz kardiovaskulāro sistēmu, kā arī ietekmē nieres un un agrīnos cēloņus, kas saistīti ar anēmiju.

Slāpekļa dioksīds (NO2) – degvielas sadegšana (elektriskās iekārtas, lielie industriālie boileri, transports) un koka degšana var saasināt plaušu saslimšanas, kuras izraisa elpošanas traucējumus, palielina uzņēmību pret elpceļu infekcijām.

Mājsaimniecības un lauksaimniecības ķīmija – ražas putekļi, pelējošas mājas, mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļi vai krāsošanas līdzekļi,  kukaiņu/parazītu iznīcinātāji un mēslojuma putekļi gaisā izplata kaitīgas ķimikālijas un rada piesārņojumu. Vairums gadījumos, kad mēs lietojam šīs ķīmiskās vielas mājā vai darba vietās, kurās ir vāja ventilācija (vai arī tās nav), mēs varam saslimt, ieelpojot tās.