17.03.2017

HVA ÉN PERSON KAN GJØRE FOR FRISKERE LUFT OG EN SUNNERE PLANET?

  • Investere i vind- og solenergi samt andre fornybare energier for å minimalisere bruken av fossilt brennstoff som fører til tung luftforurensning.
  • Oppmuntre familie til å bruke alternativ transport som tog eller sykkel.
  • Fornuftig bruk av energi (f.eks. vann, vedfyring).
  • Resirkulasjon og gjenbruk. Dette vil redusere produksjon av nye ting. Husk at produksjonsindustrien skaper mye forurensning. Dersom vi kan gjenbruke ting som plastposer, klær, papir og flasker vil dette hjelpe.
  • Mindre bruk av produkter som skaper spesialavfall, slik som rengjøringsprodukter og maling, redusere klesvask med bruk av vaskemidler, håndtering av ugress og dyreavfall.
  • Handle lokalt for å redusere energibruk og forurensning fra varetransport.
  • Snakke om ren luft. Fortelle familie, venner og kollegaer om viktigheten av ren luft.