14.01.2014

NY VIKTIG EUROPEISK STUDIE VISER: FINSTØV ER MER DØDELIG ENN TIDLIGERE ANTATT. RISIKOEN FOR Å UTVIKLE LUNGEKREFT ØKER MED HVER INNHALERTE PARTIKKEL

Det velrenomerte medisinske tidsskriftet "The Lancet" publiserte nylig resultatene av den største europeiske studien om helseeffekter av finstøv. Studien som involverte 367.251 europeere fra 13 land, viste at helseeffekter av finstøv er mye verre enn tidligere antatt. Studien sier videre at finstøvpartikler mindre enn 10µm fører til akutte helseproblemer som pustevansker, lungeinfeksjoner som videre kan føre til lungekreft, bivirkninger på hjertet og blodkar, økt bruk av medisin, diabetes og til og med tidlig død. Til informasjon er den offisielle WHO-grensen på 20µg/m3. Studien mener en av hovedårsakene skyldes at økning av finstøvkonsentrasjon med bare ti tusen gram per kubikkmeter (10µg/m3) øker risikoen for lungekreft med 22 %.
Studien av "The Lancet" bekrefter at finstøvkonsentrasjonen over hele Europa ofte ligger over de anbefalte grensene. EPA (US Environmental Protection Agency) bekrefter videre at luften innendørs er opptil 5 ganger mer forurenset enn luften utendørs. Det overdrevne nivået av finstøv i et rom er et problem som forårsaker mye skade på folkehelsen. WHO opplyser at innendørs luftforurensning utgjør en av de største farene for vår helse.

Gjennom en del år har det sveitsiske selskapet Lux International hevdet at kvalitet på inneluft bør være et Europeisk anliggende. Det alarmerende kvalitetsnivået på inneluften var faktisk grunnen til at Lux utviklet den sveitsisk designede Aeroguard-serien av førsteklasses luftrensingssystemer. Aha !, det høyt anerkjente sveitsiske allergi- og astmaforbundet, bekrefter at bruken av et Lux Aeroguard luftbehandlingssystem senker innendørskonsentrasjonen av finstøv. På grunn av dette er Lux det eneste selskapet verden over som har mottatt den prestisjefylte anbefalingen fra aha! Sveits for sine Aeroguard luftbehandlingssystemer. En feltstudie utført av det velkjente, uavhengige tyske testinstituttet gui-lab, fastslår at Aeroguard effektivt fjerner de beskrevne skadelige partikler (<10 μm) fra luften, noe som bidrar til en effektiv reduksjon av flere risikoer for helseproblemer.

EU anerkjenner faren for finstøv og Europakommissær Janez Potočnik kronet året 2013 som "Year of the air". Til støtte for dette startet vi på Lux en "Sunn luft hjemme og på jobb"-kampanje, der vi satte søkelyset på problemer med innendørs luftkvalitet ved å tilby gratis kvalitetstest av inneluften hjemme og på jobb i samarbeid med det anerkjente tyske instituttet for Innendørs luftkvalitet, gui-lab. For ytterligere informasjon og en gratis testavtale, kontakt info@luxinternational.com

Nyheter i PDF

Studie i PDF

Mer informasjon fra WHO om luftforurensning