06.04.2017

VANNRENSER

Vannrensing er en prosedyre som fjerner visse kjemikalier og andre uønskede artikler fra vannet. Målet er å produsere vann som er tilpasset et bestemt formål. De fleste drikkevann desinfiseres før bruk, men vannrensingsprosessen kan benyttes til andre nyttige formål, som medisinsk, farmakologisk, kjemisk og indistruelt bruk. Filtrering, sedimentering, destillasjon og andre komplekse prosesser brukes for å gjennomføre denne transformasjonen.

Å rense vannet kan redusere konsentrasjonen av partikler, inkludert suspenderte partikler, parasitter, bakterier, alger, virus og sopp samt redusere mengden av oppløst og partikkelformet materiale som kommer fra avløp på grunn av regn.

Ulike regjeringer og internasjonale organisasjoner bidrar til å sette standarden for drikkevann. Disse standardene inneholder vanligvis spesifikke krav til konsetrasjonen av forurensning avhengig av formålet med vannets bruk.

Vannkvaliteten kan ikke bestemmes basert på visuell inspeksjon. Grunnleggende prosedyrer som koking eller bruk av husholdnings-karbonfilter er ikke tilstrekkelig til å behandle alle mulige forurensninger i vannet. Selv naturlig kildevann må testes før det avgjøres hvilken behandling som trengs. Teknisk sett er kjemisk og mikrobiologisk analyse den eneste måten å fullstendig fastslå den mest effektive metoden for å rense vannet.

Et stort fokus for folkehelse i utviklingsland er å redusere dødsfall fra vannbaserte sykdommer. I følge verdens helseorganisasjon (WHO) mangler over en milliard mennesker tilgang til rent drikkevann og 88 % av fire milliarder årlige tilfeller av diarésykdom skyldes urent vann og utilstrekkelig hygiene. Nesten 2 millioner mennesker dør av diarésykdommer hvert år. WHO anslår at 94 % av disse dødsfallene kan forebygges med miljøforbedringer, inkludert tilgang til rent vann. Enkle metoder for å behandle vann hjemme er kloring, filtrering og soldesinfeksjon samt lagring i trygge beholdere. Dette kan spare et stort antall liv hvert år.