RING TILBAKE!
Call back

Påfyllingsflaske

Egner seg for for påfylling av vann i damprengjøringsmaskinen.                                      

Damp alltid ut gjenværende vann i kjelen før du fyller vann i aggregatet. Trykket kan forbli i kjelen over dager.                                                                    

Slik fyller du vann i damprengjøringsmaskinen:                                                     

- Åpne kabelrommet                                                                                                       

- Koble kabelen til stikkontakten                                                                                 

- Sett varmebryteren på 0 %                                                                                          

- Slå på enheten ved å trykke på ON/OFF-knappen, den oransje lampen vil lyse.                                                                                                                                    

- Trykk på bryterne på kontrollhåndtaket • og • •. Flytt håndtaket vekk fra deg og trykk på sikkerhetsbryteren under håndtaket for å slippe ut damp.               

- Slå av enheten ved å trykke ON/OFF-knappen, den oransje lampen slås av.   

-Trekk støpselet ut av stikkontakten.                                                                           

- Det patenterte sikkerhetsdekselet kan kun skrus ut når det er trykk under 0,5 bar. Vri forsiktig hetten mot urviseren. Hvis dampen strømmer ut, lukk lokket og damp ut enheten igjen.                                                                                             

- Fyll kun vann på enheten (ingen kjemikalier). I en tank kan du fylle 3 flasker. Du kan bruke varmt vann for å redusere oppvarmingstiden.                  

- Lukk forsiktig sikkerhetshetten.                                                                               

Kompatibel med Økolux 8000 og Økolux 115 damprengjøringssystemer.

request quote