kontakt telefoniczny!
Call back

Polityka ochrony danych osobowych

Firma Lux International AG i wszystkie jej podmioty stowarzyszone (nazywane dalej łącznie „Lux” lub „my”) dziękują za Państwa zainteresowanie oraz kontakt z nami. Celem niniejszej polityki ochrony danych osobowych jest sprecyzowanie, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób oraz w jakim celu.

1. Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych to firma, której zadaniem jest określenie, jakie dane osobowe są przetwarzane, w jaki sposób oraz w jakim celu. Administrator ponosi główną odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych, a także pełni funkcję punktu kontaktowego w zakresie ochrony danych. Decyzje należące do kompetencji administratora mogą być również podejmowane wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów Lux, które działają wówczas łącznie jako współadministratorzy danych osobowych i ponoszą wspólną odpowiedzialność w tym zakresie. Jeżeli np. sklep internetowy prowadzony jest przez naszego partnera (dystrybutora), możemy być współodpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym kontekście. Ponieważ jednak przetwarzanie danych osobowych jest związane z (bezpośrednimi) działaniami marketingowymi dystrybutora, działa on jako niezależny administrator danych osobowych zgodnie z własną polityką ochrony danych osobowych.

Firma Lux jest obecna w wielu krajach na całym świecie. Podmiot Lux w Państwa regionie zasadniczo odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych, na przykład gdy korzystacie Państwo z naszych usług online lub sklepów internetowych lub bierzecie udział w wydarzeniach organizowanych dla klientów. Dalsze informacje o podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych znajdują się w punkcie „Informacja prawne” na odpowiedniej podstronie.

Wszelkie pytania na temat niniejszej polityki ochrony danych prosimy kierować do Administratora Danych Osobowych na adres podany w punkcie „Informacje prawne”, przesłać je na nasz adres e-mail (contact@luxinternational.com) lub zgłaszać telefonicznie (+41 41 768 88 88).

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

2.1. Informacje ogólne

W zależności od sytuacji przetwarzamy Państwa dane osobowe różnego rodzaju. W niniejszym punkcie opisujemy różne konteksty, w których przetwarzamy Państwa dane, jakie dane osobowe przetwarzamy, a także cele ich przetwarzania. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo również w innych dokumentach, takich jak regulamin oraz inne dokumenty polityki ochrony  danych osobowych, które odnoszą się do określonych sytuacji.

Dane przetwarzane przez nas mogą obejmować również tzw. „dane wrażliwe”, na przykład informacje o Państwa zdrowiu przekazane w kontekście konkretnego produktu, lub informacje zgromadzone w badaniu przeprowadzonym online lub podczas wydarzeń organizowanych dla klientów. W takim przypadku poinformujemy Państwa osobno o przetwarzaniu takich danych i poprosimy o Państwa zgodę.

Co do zasady, zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Jednak w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność gromadzenia przez nas danych od osób trzecich, na przykład danych klientów przekazanych przez naszych dystrybutorów (w tym informacje o ich własnych obecnych i potencjalnych klientach), dane z rejestrów publicznych, dane otrzymane w związku w postępowaniami administracyjnymi lub sądowymi, dane dotyczące zajmowanego przez Państwa stanowiska i działalności zawodowej, informacje na Państwa temat przekazane w korespondencji i rozmowach z osobami trzecimi, informacje kredytowe, informacje przekazane nam przez osoby z Państwem związane (rodzina, konsultanci, przedstawiciele prawni itp.) w celu zawarcia lub przetwarzania umów z Państwem jako stroną lub z Państwa udziałem, dane na temat rachunków bankowych, dane uzyskane od naszych dystrybutorów i innych partnerów biznesowych w celu zamówienia lub dostarczenia usług na rzecz lub przez Państwa, dane pochodzące z mediów lub z internetu, Państwa dane adresowe i informacje o Państwa zainteresowaniach, a także dane na temat korzystania z naszych stron internetowych.

Zasadniczo nie ciąży na Państwu żaden prawny obowiązek przezkazywania nam danych. Jednak bez danych osobowych w większości przypadków nie będziemy w stanie zawrzeć ani wykonywać umowy z Państwem lub z podmiotem, który Państwo reprezentują. Ponadto nie będziecie Państwo mogli korzystać z naszych stron internetowych, chyba że ujawnione zostaną pewne informacje umożliwiające ruch danych (np. adres IP). Bez przetwarzania niektórych Państwa danych osobowych nie będziemy się mogli również z Państwem komunikować.

2.2 Strony internetowe i obsługa online

W zależności od udostępnianych funkcjonalności i usług, podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

Dane techniczne: w tym Państwa adres IP, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, dane o Państwa urządzeniu końcowym oraz o czasie, jaki Państwo spędzają w naszej witrynie inernetowej, a także o stronach internetowych, z których Państwo trafili do naszej witryny lub na które Państwo przeszli z naszej witryny. Używamy tych danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, prawidłowego utrzymania stron internetowych,  zapewnienia i doskonalenia przyjaznych dla użytkownika funkcjonalności, a także na potrzeby świadczenia spersonalizowanych usług.

Obsługa online: Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług świadczonych online, przetwarzamy w tym kontekście następujące Państwa dane osobowe: dane kontaktowe, dane kredytowe i dane na temat płatności, informacje na temat korzystania przez Państwa z konta założonego na naszej stronie internetowej, informacje na temat zawartości Państwa koszyka zakupów, a także informacje o Państwa interakcjach z nami. Przetwarzamy te dane w celu realizacji umowy zawartej z Państwem, świadczenia usług, analizowania Państwa zakupów i zachowań online, wysyłania do Państwa spersonalizowanych reklam, a także sprawdzania częstotliwości odwiedzin w naszej witrynie internetowej. Analizujemy również dane zbiorcze, np. które strony użytkownicy odwiedzają najczęściej i jak zachowują się na naszych stronach internetowych. Na podstawie tej analizy możemy wykorzystywać dane osobowe w celu personalizowania usług, dostosowywania naszych ofert do Państwa potrzeb i wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Sklepy internetowe: Jeżeli korzystają Państwo z naszego sklepu internetowego, przetwarzamy Państwa dane kontaktowe oraz inne informacje, w tym informacje o Państwa zamówieniach, które mogą obejmować dane wrażliwe, dane dotyczące płatności (np. numer Państwa karty kredytowej oraz informacje o systemie płatności, z którego Państwo korzystają), informacje o zawartości Państwa koszyka zakupów, a także inne informacje na temat Państwa zachowań zakupowych (czas, częstotliwość, osobista lista zakupów itp.). Przetwarzamy te dane w celu zawarcia z Państwem umowy oraz jej realizacji i późniejszej analizy, aby lepiej poznać Państwa potrzeby i wyświetlać spersonalizowane reklamy. Jeżeli sklep internetowy prowadzony jest przez dystrybutora regionalnego, nasz partner może przetwarzać Państwa dane osobowe na własny użytek, zgodnie z treścią własnej polityki ochrony danych osobowych.

Pliki cookies i podobne technologie: Używamy plików cookies (ciasteczek), czyli małych plików tekstowych, które przechowują informacje na twoim urządzeniu, a także podobnych technologii, które gromadzą informacje na temat twojego urządzenia (urządzeń). W zależności od ich przeznaczenia, pliki cookies mogą zostać usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce lub przechowywane dłużej, jeżeli niezbędne jest rozpoznanie użytkownika lub jego ustawień przy kolejnej wizycie w naszej witrynie internetowej. Wykorzystujemy pliki cookies ze względów technicznych, na przykład w celu utrzymania i udostępniania naszej strony internetowej, w celach administracyjnych i w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Niektóre pliki cookies pozwalają nam przechowywać dane o ustawieniach użytkownika lub uwierzytelnieniach przy zakładaniu konta użytkownika. Używamy plików cookies również do analizy zachowań użytkowników w celu personalizowania naszych usług lub wysyłania do nich spersonalizowanych reklam. Możemy wykorzystywać zarówno nasze własne pliki cookies (first-party cookies), jak i pliki cookies należące do osób trzecich w celu korzystania z usług zewnętrznych do analizowania zachowań użytkowników stron internetowych lub zapewnienia funkcjonalności w naszej witrynie internetowej. Możemy również wykorzystywać pliki cookies dostarczane przez operatorów sieci reklamowych do wyświetlania reklam na stronach internetowych lub platformach zewnętrznych.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na gromadzenie plików cookies, odrzucając je w momencie próby ich zapisu na Państwa urządzeniu, instalując stosowny dodatek do przeglądarki, lub usuwając pliki cookies.

Analizy: korzystamy z usług analitycznych, takich jak Google Analytics świadczonych przez firmę Google Ireland Ltd, Dublin/Irlandia oraz Google LLC, California/USA („Google”). Google korzysta z plików cookies i innych technologii w celu gromadzenia i analizowania informacji o korzystaniu z naszych stron internetowych oraz w celu świadczenia nam usług. Google może gromadzić dane dotyczące Państwa przeglądarki, dostawcy, odwiedzanych stron i czasu trwania odwiedzin, adresu IP itp. Informacje te są przesyłane na serwer w USA i tam przechowywane, ale Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony na terytorium UE / EOG przed jego wysłaniem do USA. Google podlega przepisom szwajcarsko-amerykańskiej i unijno-amerykańskiej umowy ws. ochrony danych (Privacy Shield). W celu wyłączenia usług Google Analytics, należy zainstalować odpowiednią przeglądarkę dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?.

Wtyczki mediów społecznościowych: Wtyczki społecznościowe to fragmenty kodu łączące naszą stronę internetową z platformą mediów społecznościowych. Używamy ich, aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową i dodać funkcje typu przycisk „lubię to”. Wtyczki te informują dostawcę danej sieci społecznościowej (na przykład Facebooka, Twittera, LinkedIn, YouTube'a i innych) o odwiedzinach na naszej stronie, a dostawcy tacy mogą przetwarzać Państwa dane do ich własnych celów i zgodnie z ich własną polityką ochrony danych osobowych. Podczas odwiedzin na naszych stronach po uprzednim zalogowaniu do sieci społecznościowej, jej dostawca może przechowywać informacje na temat tych odwiedzin na Państwa koncie użytkownika. Dalsze informacje na ten temat znajdziecie Państwo w polityce ochrony danych osobowych danego dostawcy.

2.3 Komunikacja i obsługa klienta

Przetwarzamy niezbędne dane osobowe, kiedy komunikują się Państwo z nami na przykład telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, lub za pomocą formularza online, a także gdy my kontaktujemy się z Państwem na przykład w ramach obsługi klienta. Dane te obejmują Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne podane przez Państwa dane kontaktowe oraz treść wymienianej z nami korespondencji. Możemy również rejestrować tę komunikację pod warunkiem uzyskania Państwa zgody, a także gromadzić informacje o Państwa udziale w wydarzeniach organizowanych dla klientów. Możemy gromadzić tego typu informacje w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami oraz łączyć je z innymi przechowywanymi danymi, na przykład gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe lub korzystają ze sklepu internetowego, aby lepiej poznać naszych klientów oraz osoby je reprezentujące i zwiększyć zadowolenie klienta. Możemy wykorzystywać te dane również do celów szkoleniowych i w celu poprawienia jakości usług

2.4 Marketing

Przetwarzamy dane osobowe, aby przesyłać do Państwa wiadomości w celach informacyjnych i reklamowych, na przykład aby zaprosić Państwa na dane wydarzenie lub powiadomić o specjalnej ofercie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Możemy również śledzić i analizować Państwa reakcje na informacje przesyłane przez nas, na przykład otwarcie wiadomości e-mail lub kliknięcie łącza. Jeżeli prosiliśmy uprzednio o Państwa zgodę na takie działania, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, anulując subskrypcję.

Przetwarzane dane mogą obejmować również dane osobowe naszych obecnych lub potencjalnych klientów lub dystrybutorów, jeśli ujawnią nam oni takie dane.

2.5 Pozostałe cele

Partnerzy biznesowi: Współpracujemy z różnymi partnerami biznesowymi (na przykład dostawcami usług IT, firmami logistycznymi, administratorami obiektów itp.), a także z lokalnymi dystrybutorami na całym świecie. Przetwarzamy dane osobowe ich pracowników, którzy kontaktują się z nami, w tym ich imiona i nazwiska, stanowiska, dane kontaktowe, dane dotyczące wykonywanej przez nich pracy w związku ze świadczeniem usług na naszą rzecz (godziny pracy, informacje dotyczące bezpieczeństwa, prawa dostępu, narodowość, dane o karalności, prawo jazdy itp.), które są niezbędne w celu kontynuowania naszych relacji biznesowych, wypełniania zobowiązań, realizacji umów, świadczenia naszych usług i dostarczania naszych produktów klientom. Możemy również wykorzystywać te informacje do analizy bezpieczeństwa, planowania zatrudnienia, lub kontroli zdolności kredytowej klientów.

Administracja: Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby naszej wewnętrznej administracji (na przykład w obszarze IT, księgowości, obsługi klienta i zarządzania relacjami z klientami itp.). Współpracujemy również z lokalnymi dystrybutorami w celu realizacji umów zawartych z Państwem oraz zagwarantowania dostawy usług i produktów zamówionych przez Państwa w naszym w sklepie internetowym. W tym celu przetwarzamy dane takie jak Państwa dane kontaktowe, informacje o konkretnych zamówieniach i płatnościach, informacje o złożonych wnioskach lub reklamacjach oraz inne informacje niezbędne do celów administracyjnych.

Transakcje korporacyjne: Możemy przetwarzać dane osobowe w kontekście transakcji korporacyjnych i procesów restrukturyzacji oraz udostępniać je potencjalnym partnerom biznesowym, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Zgodność z wymogami prawnymi: Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz zapobiegania i wykrywania przypadków ich naruszenia. Może to obejmować otrzymywanie i przetwarzanie skarg i innych powiadomień, dochodzenia wewnętrzne lub ujawnianie dokumentów właściwemu organowi, o ile jest to uzasadnione lub jeżeli ciąży na nas taki obowiązek prawny.

Ochrona prawna: Możemy przetwarzać dane osobowe w celu ochrony naszych praw, na przykład w celu dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub polubownie, a także w kontaktach z organami w kraju lub za granicą oraz w celu obrony przed roszczeniami. Możemy przetwarzać dane osobowe lub przekazywać dane osobowe osobom trzecim w Niemczech i za granicą, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne i dopuszczalne.

Zakładka „Kariera”: W odniesieniu do kandydatów ubiegających się o pracę w naszej firmie przygotowana została osobna polityka ochrony danych osobowych, dostępna pod adresem https://luxcareer.com/data-protection.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki ochrony danych osobowych podlega następującym podstawom prawnym:

 • Zgoda: W przypadku uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych, polegamy na udzielonej przez Państwa zgodzie;
 • Realizacja umowy: Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu zawarcia z Państwem umowy lub jej realizacji;
 • Prawnie uzasadniony interes: W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów, na przykład realizacji umów zawartych z Państwem lub naszymi partnerami biznesowymi, skutecznego konkurowania z innymi podmiotami i wzmocnienia naszej pozycji rynkowej, zoptymalizowania relacji z klientami, personalizowania i poprawy jakości usług oraz dostosowania oferty do potrzeb klientów i jej lepszego poznania, dochodzenia roszczeń prawnych oraz obrony przed roszczeniami, do celów administracyjnych, a także w celu utrzymania naszych stron internetowych i poprawy poziomu usług świadczonych online;
 • Zgodność z prawem: W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest wymagane na mocy obowiązującego prawa, a my możemy zostać zobowiązani do ujawnienia danych osobowych władzom lub organom publicznym.

4. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe w ramach naszej grupy do celów określonych powyżej w ust. 2. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe dostawcom usług działającym jako podmioty przetwarzające dane, na przykład w celu świadczenia przez nich na naszą rzecz usług informatycznych (takich jak usługi hostingu danych, usługi marketingu cyfrowego itp.), weryfikacji zdolności kredytowej oraz innych usług biznesowych, a także innym podmiotom działającym we własnym imieniu (np. nowi pracodawcy, organy publiczne itp.).

W niektórych przypadkach możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom za granicą w krajach poza Szwajcarią lub poza terytorium UE/EOG, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. W takim przypadku polegamy na certyfikacie odbiorcy w ramach szwajcarsko-amerykańskiej i unijno-amerykańskiej umowy ws. ochrony danych (Privacy Shield), jeśli odbiorca tych danych znajduje się na terytorium USA i posiada taki certyfikat, lub zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych, na przykład nakładając na ich odbiorcę obowiązek zawarcia umowy, która zapewni taką ochronę. Prosimy o informację, jeśli chcą Państwo otrzymać kopię takiej umowy dotyczącej przekazywania danych.

5. Przechowywanie danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je uzyskaliśmy oraz w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, na przykład na potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przechowywania kopii zapasowych i prowadzenia archiwum, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Przechowujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - na przykład w przypadku niektórych danych obowiązuje dziesięcioletni okres ich przechowywania. Pozostałe dane, takie jak nagrania z monitoringu wideo lub kopie dzienników internetowych, zostaną usunięte lub zanonimizowane wcześniej. Możemy również poprosić Państwa o zgodę na dłuższe przechowywanie danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami:

 • Prawo dostępu: prawo uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych, które przechowujemy i przetwarzamy, w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat;
 • Prawo zmiany: prawo do edytowania lub aktualizowania danych osobowych, które są błędne lub niekompletne;
 • Prawo usuwania: prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli ich przechowywanie nie jest już konieczne lub w razie wycofania przez Państwa zgody lub złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania (pod warunkiem, że nie ma innych podstaw do dalszego przetwarzania takich danych), lub jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Prawo usuwania: prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli ich przechowywanie nie jest już konieczne lub w razie wycofania przez Państwa zgody lub złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania (pod warunkiem, że nie ma innych podstaw do dalszego przetwarzania takich danych), lub jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Prawo przenoszenia: prawo do otrzymania lub przekazania innym podmiotom przekazanych nam wcześniej danych osobowych, bezpłatnie oraz w powszechnie dostępnym formacie zapewniającym ich odczyt maszynowy;
 • Prawo skargi: prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, dotyczącej sposobu, w jaki wykorzystujemy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe;
 • Prawo wycofania zgody: prawo do wycofania w dowolnym czasie udzielonej zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych na podstawie udzielonej wcześniej zgody (do momentu jej wycofania).

Mają Państwo również prawo wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych i wycofania udzielonej zgody. W szczególności mogą Państwo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Wszelkie pytania prosimy kierować do właściwego Administratora Danych Osobowych (zob. ust. 1 powyżej).

 

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2019 r.