03.03.2017

ALERGIE

Alergie a alergické ochorenia sú spôsobené nadmernou reakciou organizmu na to, čo sú v skutočnosti neškodné látky, ako je zvieracia srsť, peľ, potraviny, lieky a prachové roztoče. Nedostatočné reakcie tela na tieto alergény sa nazývajú alergické reakcie. Tieto reakcie sa pohybujú od dýchacích ciest alebo nosných chlopní až po slznie oči, svrbenie, vyrážky a ťažkosti s dýchaním. Najviac extrémna reakcia na alergén sa nazýva alergický šok. Môže to spôsobiť kolaps a dokonca zástavu srdca.

Čistenie vzduchu je jedným z riešení tohto problému a použitím čističa vzduchu sa môže odstrániť viac ako 99,97% škodlivých škodlivín. Účinný systém čistenia vzduchu môže odstrániť znečisťujúce látky až 0,3 mikrónov, čím zlepší zdravie a výrazne zníži zdravotné riziká.