06.04.2017

Čistenie vody

Čistenie vody je postup odstraňovania určitých chemikálií a iných nežiadúcich látok z vody. Cieľom je vyrábať vodu vhodnú na konkrétny účel. Väčšina pitnej vody sa dezinfikuje na konzumáciu, ale proces čistenia vody môže byť tiež použitý na rôzne iné účely, napríklad na lekárske, farmakologické, chemické a priemyselné. Filtrácia, sedimentácia a destilácia, ako aj mnohé ďalšie zložitejšie postupy sú všetky procesy používané na uskutočnenie tejto transformácie.

Čistiaca voda môže znížiť koncentráciu častíc, vrátane suspendovaných častíc, parazitov, baktérií, rias, vírusov, húb, ako aj zníženie množstva rozpusteného a časticového materiálu získaného z povrchov, ktoré pochádzajú z odtoku v dôsledku dažďa.

Rôzne vlády ale aj medzinárodné iniciatívy pomáhajú stanoviť štandardy pitnej vody. Tieto normy zvyčajne zachovávajú špecifické požiadavky na koncentrácie kontaminantov v závislosti od zamýšľaného účelu použitia vody.

Kvalita vody sa nedá určiť na základe vizuálnej kontroly. Základné postupy, ako je varenie alebo použitie uhlíkového filtra pre domácnosť, nie sú dostatočné na ošetrenie všetkých možných kontaminantov, ktoré môžu byť prítomné vo vode. Dokonca aj prirodná pramenitá voda sa musí testovať predtým ako sa začne konzumovať a využívať. Z technického hľadiska je jediným spôsobom, ako úplne určiť najefektívnejšiu metódu čistenia je  chemická a mikrobiologická analýza.

Zníženie počtu úmrtí na choroby spôsobené vodou je v rozvojových krajinách hlavným dôrazom na verejné zdravie. Viac ako jedna miliarda ľudí nemá prístup k čistej dodávke pitnej vody a osemdesiat osem percent zo štyroch miliárd ročných prípadov hnačkových chorôb sa podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2007 pripisuje nebezpečnej vode a nedostatočnej hygieny a zatiaľ čo takmer dve Milión ľudí každý rok zomrie na hnačkové ochorenia. Podľa WHO je možné zabrániť 96% z týchto hnačkových prípadov pri náležitom zlepšení životného prostredia vrátane prístupu k bezpečnej vode. Jednoduché metódy na ošetrovanie vody v domácnostiach, ako je chlorácia, filtre a solárna dezinfekcia, a ich uloženie v bezpečných kontajneroch by mohlo ušetriť obrovský počet životov každý rok.