17.03.2017

Čo môže urobiť človek pre čistejšie ovzdušie a zdravšiu planétu?

  • Investovať do veternej energie a solárnej energie, rovnako ako iné obnoviteľné energie, aby sa minimalizovalo spaľovanie fosílnych palív, ktoré spôsobujú tažké znečistenie ovzdušia.
  • Podporovať svoju rodinu, aby používali alternatívnu dopravu, ako sú vlaky alebo bicykle.
  • Rozumne spotrebovávať energiu (voda,palivové drevo).
  • Recyklácia a opätovné využitie. Tým sa minimalizuje závislosť na výrobu novej veci. Treba mať na pamäti, že  spracovateľský priemysel vytvára mnoho znečistenia. Môžeme opätovne použiť veci, ako sú nákupné igelitové tašky, oblečenie, papier a fľaše, môže to pomôcť.
  • Použite menej toxických produktov, ako sú čistiace prostriedky pre domácnosť,farby na maľovanie, pracie prášky alebo chemikálie proti škodcom alebo chémiu proti rastu burín.
  • Využívať lokálne obchody, aby sa znížila spotreba energie na dopravu výrobkov.
  • Povedzte svojej rodine, priateľom a spolupracovníkom o dôležitosti čistého vzduchu.